A1:65


(Rubrik:)   Sånga sochn.


      Notarum explicatio.

A   Brommatårp, cronohemman 1/4, är
      är 2 1/2 öresland, och är bygt på Walla ägor.
B   Norregärdet, uthsäde                   5 3/8 tunna.
      I samma gärde är swartmylla.
C   Södergärdet, uthsäde                   5 1/8 tunna.
      I det gärdet är leer och swartmylla.
D   Siöengen, måsswaldh, om höö     3 lass.
E   En beteshage.
      Skogh hafwer thetta heman ihop medh
      Walla, och fiske i Brommafiälen.

      Notarum explicatio.

A   Walla, skattehemman 1, är 10 öresland.
B   Norregärdet, uthsäde                10 tunnor.
      I samma gärde är grund jordh.
C   Södergärdet, uthsäde                11 1/8 tunna.
D   Walla engh, skönwaldh, om       20 lass.
      Gärdehöö hwart åhr                  3 lass.
E   Kiärrengen, höö                         4 lass.
F   Desse platzer doga att giöra å-
      ker aff.
      Till detta hemanet är skön
      skogh och uthmark, sampt och
      fiske.

(Karttext:)
På denne sijdan tager Aleby skog wedh.
På denne sijdan tager Torslunda gärde wedh.
Walla skogh och uth-mark.
Här Tors-lunda engh.
Leerjordh.
Tall och granskogh.
På denne sijdan tager Sockareby skog wedh.
Bromma fiälen.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.