A1:66-67


(Rubrik:)   Sånga sochn.


      Notarum explicatio.

A   Torlunda, skattehemman 1.
B   Östergärdet, uthsäde               13 1/2 tunna.
      I bemälte gärde är örjordh.
C   Wästergärdet, uthsädhe           17 7/8 tunna.
      I bemälte gärde är leerjordh och
      swartmylla.
D   Lillengen, höö                            4 lass.
E   Stoorengen, starrwaldz engh full
      medh tofwer                              24 lass.
F    Halföre1, en lijten engh                2 lass.
      Till detta hemanet är intet fiske,
      eij heller skogh mehre änn här är
      annoterat.
G   Torslunda koohage full medh
      bärg och något skogh.

(Karttext:)
På denne sijdan tager Sundhby skogh wedh.
Berg medh små granskogh.
På denne sijdan tager Walla gärde och engh wedh.
På denne sijdan tager Skillinge wedh.
På denne sijdan tager Sockerby hagar wedh.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.

_____________
1Fel för Halförn?