A1:70-71


(Rubrik:)   Färentuna häradh       Sånga sochn.


      Notarum explicatio.

A   Wiggby, cronohemman 1.
B   Östergärdet, uthsädhe          9 5/8 tunna.
C   Wästergärdet, uthsäde         9 1/2 tunna.
      I både gärden är grundh jordh..
D   Hanengen, skönwaldh         3 lass.
E   Kyrkengen, måsswaldh       14 lass.
F   Gärdehöö                            4 lass.
G   En kalfhage.                       
H   På1 desse platzer hafwer detta
      hemanet sin skogh.
I    Denne åker kommer till Klåcka-
      regården i Sånga, och är     1 7/8 tunna.
      Fiske haffwer detta hemanet
      uthi Igelwijkan.

(Karttext:)
Ighelwijkan.
Sundhby skogh på denne sijdan.
På denne sijdan tager Prästegårdens gärde wedh.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.

____________
1Ändrat från Uthi?