A1:82-83


(Rubrik:)   Färrentuna häradh     Sånga sochn.


      Notarum explicatio.

A   Såkareby, cronohemman 5, äre lijka stora.
    1. Norregården.
    2. Millangården.
    3. Änn Millangården.
    4. Södergården.
    5. Östergården.
B   Norregärdet och Östergärdet, uthsädhe      51 6/8 tunna.
      Uthsäde till hwart heman i samma gärden,
      nämbligen                                                 10 3/8 tunna.
C   En wret såes samma åhr, om uthsäde          1 1/4 tunna
      och lyder till Norregården numro 1.
D   2 wreter såes och samma åhr, och lyda till
      Millangården numro 2, och draga tilhopa   2 tunnor.
E   Änn 2 såes samma åhr, lyda till numro 3, och
      draga uthsäde                                           3 6/8 tunna.
F   2 wreter såes samma åhr, och komma numro 4
      till, och uthsädhe                                       2 1/2 tunna.
G   1 wreet såes samma åhr, kommer numro 5 till,
      och uthsädhe                                            1 tunnaland.

      Notarum explicatio.

H   Wästergärdet, uthsädhe                            66 1/4 tunna.
      Uthsädhe till hwart heman i sama gärde     13 1/4 tunna.
I    En wret såes samma åhr och kommer Nor-
      regården numro 1 till, om uthsäde             1 tunnaland.
K   En wret, såes samma åhr och kommer
      numro 2 till, om uthsäde                            2 5/8 tunna.
L   En till numro 3, om                                    1 1/4 tunna.
M   En till numro 4, om                                   2 tunnor.
N   Änn en till numro 5, om                             1 1/4 tunna.
                Engierna.
O   Byengen, små starrwaldz engh full medh
      tufwer, och  drager höö                             70 lass.
Q   Långhagen,  hårdwaldz engh, om höö        30 lass.
      Deelhagan, höö                                         15 lass.
      Gärdeshöö alle tillhopa                              10 lass.
                                         Summa                  125 lass.
      Belöper höö på hwart heman                      25 lass.
R   Kohage till numro 1 och numro 4.
S   Koohage till numro 3.
T   Kalffhage till numro 3.

U   Kalffhage till numro 5.
W   Kohaga till numro 5.
X   Kohage till numro 2.
      Till denne by är ingen mehra skogh
      änn här är annoterat. Fiske haf-
      wa the uthi Mählaren.

(Karttext:)
På denne sijdan om gärdesgården swarer Walla gärde emot.
Sundby engh tager straxt wedh på denne sijdan om gärdesgården.
På denne sijdan swarer Walla skogh emot, straxt på denne sijdan om gärdesgården.
Öde åker.
Uthmark.
Leerjordh.
Kårtzö1 fiälen.
Här är Stockeby skogh belägen på denne sijdan om råen.
Stockeby hagar proximé.
Lerjordh och swartmylla.
Öde åker.
Swartmylla.
På denne sijdan swarar straxt Stockeby gärde emot.
Mojordh.
Leer och mojordh.
Diuregården.
Wässby hagar proximé.
Ekenäs gärde swarar straxt emot på denne sijdan.
Öde åker.
Öde åker.
Ekenäs engh proximé.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.

_______________
1Fel för Kärtzö?