A1:9


(Rubrik:)   Färentuna häradh.


      Notarum explicatio.

A   Rörby cronohemman  1.
B   Östergärdet,   uthsäde             19 tunnor.
C   Wästergärdet medh både Norrewre-
      terne, uthsäde                         18 tunnor.
      Uthi både gärden är mästedels mojordh
      och sandiordh iblandh.
D   Lillengen, skönwaldh, om höö   20 lass.
      Stoorengen, mosswaldh, om     40 lass.
      Gärdeshöö, hwart åhr               3 lass.
                                  Summa        63 lass.
      Till detta föreskrevne heman är nödh-
      tårfftigh skogh och mulebeete. Sampt
      och fiske.
E   Rörby koohaga.


(Karttext:)

Kalfhage.
Barkarby gärde proximé.
Rinkeby gärde proximé.
Ahlekärr.
Rinkeby hästhaga proximé.