A1:Register


(Rubrik:)
Register giordt den12 november anno 1700.

Härader
Sochner
Byenampn
folio
Färrentuna
Lofwöö
Söderby
2


Lunda
4


Norrby
5


Barckareby
6


Hösta
8


Röörby
9


Rinckeby
10


Edby
12


Lofwö Prästegård och Klockaregård
14


Berga
16

Ferrentuna
Konungsberga med Wäster och Öster torpen
18


Staaff med Högby utjord
20


Ferentuna Kiörckia och Prästegård
29


Såhtuna
30


Noora
32


Ölsta


Munsöö
Hästhagen en eng till Swartsiö slott
21


Malmöö engen till byns Staaff
22


Ölstaa  Ferentuna sochn
24


Sättra
25


Wässby
26


Munsöö Kyrckia och Prästegård samt
                         Klockaregård
28


Huuseby med Walartorps tegelbruk
98


Ekeby
100
Färrentuna härad
Hillersiö sochn
Prästnible
33


Qwarstad
35


Wiforna
36


Dägerby och Höghammars torpet
37


Skipparetorpet och Bredlöt
38


Hillersiöö Kyrckioby
42

(Adelsö)
Lissleby med Höghammarstorp
44

Alznöö sochn
Lindby
46


Kuröö
48


Bärby
49


Nederstenby
50


Öfwerstenby
52


Stenkulla
53


Alznöö Prästegård
54


Hamora
56


Daalby
58


Sättra
59

Sånga sochn
Sääby med Tingsta torp
62


Aalby
64


Brumma torp och Walla
65


Torslunda
66


Skillinge
68


Wiggby
70


Sånga Prästegård och Klockaregård
72


Sunby
74


Nybble och Låckelöth
78


Såkarby
82


Ekenäs
85


Stockeby
86

Skåå sochn
Kumbla
89


Edby
90


Möreby
93


Tråkshammar
94


Ekeby
96

Härader
Sochnar
Fiärdingar
Byenampn
Folio
Wermdöö härad
Wermdöö socken
Windöö
Warmgiärde
101Sollnekroka
102Löcknääs   
104Boda1
105Tranwijk
106Öfwerby
108Skaft
109Argeboda
110Humblemora
112Skarppöö
113Fiällswjk
114Högbena
116


Wässby
Äflinge
118Wretland
120Skiermaröö
121Saltaröö
123Kåpermora och Smårijs
124Bullanda
125Diuröö2
126


Hemmesta
Ölfsala
128Karlfswijk
129Boda3
130Röfsiö
132Sund
133Söderåfwa
134Norråfwa
136


Swartzöö
Husaröö4
137Epplaröö4
138Ingmarsöö4
140Bråttöö4
141Swartzöö
142Skiälwijk
144Alzwijk
145Lodna
146Hiälnöö
148Karcklöö
149


Södre Liustra
Edöö
150Humblemora
152


Runbo
Styrswijk
153Landwik
154Leerkijla
156Soolbergia
157Södersunda
158Norrsunda
160Oppby
161Hwitträsk
162Söderby
164


Skiärgöö
Fällnöö
166Fällnöönääs
168Lööka
169Berg
170Langwijk
172Eknöö med Sandöhamns skants
173Haaröö5
174Södermöija
176                        / Bolwijk


Härader
Sochnar
Fiärdingar
Byenampn
Folio

Wermdöö härad
Wermdöö socken
Skiägga fierding
Boolwik
177Lööknäs
178Nywarp
180Wårholma
181Rindöö
182Skarpöö
184


Fahrsta fierding
Lilla Kårnäs
185Gåttholmen
186


Ingarö6
Langwijk
188Langsunda
189Wässby
191


Hemmesta fierding7
Hööl
193


        "            "
Staffsnääs
195Betzede
196Brunn
198


_________________
1Senare blyertsanteckning här före Bodatorp
2    "                "                     "      "    Djurö
3    "                "                     "      "    V (Västra)
4    "                "                     "      "    Ljusterö
5    "                "                     "      "    Djurö
6 Med annan hand.
7 Med annan hand.

_______________
Senare tillskrivit.