A1:TitelbladGeometrisch
charte bok
öfwer
Ferentuna
och
Wermdöö härader.
Författat och uprättat anno
1630 och 1640 aff då-
warande landtmätare öfwer
Upplandh  Swen Månsson.