A10:1

 
     Affrijtningh och calculation                                                                                     
              öffwer                                                                                                          
     SOLLENTWNA HÄRADT                                                                                 
     1        Spånga  folio          1                                                              
     2        Gierffella                                     17                                                            
     3        Sollentwna                                  29                                                            
     4        Eedh                                            41                                                            
     5        Bromma                                      47                                                            
                                                                                                            
     Spånga Sochn                                                                                                       
              Häästa  pag                                  2                                                              
              Spånga Prestegårdh                     4                                                              
              Flystadh                                       5                                                              
              Akalla                                          6    Nota Bene                                         
               Swndby                                      8    Wallentuna häradtz Begyn-                  
              Kymblinge                                   9     nelse i denne Book fol  51                  
              Erffwinga                                    10   Ehrling Hundratz Häradt folio 139      
              Rinkeby                                      12                                                            
               Wäresta                                      13                                                            
              Kielffwestadh                              14                                                            
                                                                                                                                  
     Affmätett och Calculerat                                                                  
     1636  och 35                                                                                                        
                      aff                                                                                                        
     Thoma Christiernsson