A10:10-11                                                                                        

    
(Rubrik:)  Sollentwna Häradt Spånga Sochn                                         
                                                                                      
Notarum Explicatio                                                                               
A        Errffwinge heman  4                                            
B        Wästergärdett uthsädhe als             50 tunnor                           
C         Bådhe gärden  uthsädhe als            47 tunnor                           
D         Engh til                                           130 lass                              
            Utsädhe uthi gierdet B                    11 7/8 tunnor
1          Utsäde uthi gierdett  C                    11 1/3 tunnor 9 ½ öress landh                  
            Engh till                                          31 Lass                                                    
            Utsädhe uthi gierdet B                    10 tunnor                                                 
2          Utsedhe uthi gierdet C                    9 ¼ tunnor    8 öress Landh                    
            Engh till                                          26 lass                                                      
            Utsädhe uthi gerdet B                     7 ½ tunnor                                               
3          Uthi gierdet  C                               7 tunnor         6 öress Landh                     
            Engh till                                          20 lass                                                      
            Utsädhe uthi gierdet B                    6 ¼ tunna                                                 
4          Uthi gierdet C                                5 7/8 tunna    5 öress Landh                     
            Engh till                                          16 lass                                                      
            Här iblandt ähre twå utiorder, en till                                                                 
            Kistadh, 8 1/3 öress landh then andra till                                                         
            Ackalla   3 öress landh.                                                                                  
            Kistadh haffwer   utsedhe uthi gierdet B      10 ½  tunna                                  
            Uthi gierdet C                                                       9 tunnor                             
            Engh till                                                                28 lass                                
            Utsedhe uthi gierdet B                                          3 ¼ tunna                           
            Ackalla haffuer    Uthi gierdet C                            2 1/8 tunna                         
            Engh till                                          10 lass                                                      
            Fiskewatn haffwer denne by ringa                                              
            Qwarnestelle finss her intet                                                                              
            Mulebeet och Tarffskog efter nödtörften                                                         
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                                                 
 
Gränby ägor
beteshagar
Afmätt af E. N. H. Carl Carlssons Landtmätare