A10:104-105

   
(Rubrik:)   Wallentuna Häradh  Anghar Sochen                                     
                                                                                                            
A            Ååsta.                                                                                    
1             Skattehemman     3 öres 20 <penningar>                               
C            uthsädhe dhet ene åhret                                     9 ½ tunna     
B            dhet andre åhret                                                11 tunnor      
D            Starr Engh                                                         74 lass          
                                                                                                            
2             Skattehemman   8 1/3 öres                                                    
C            uthsädhe i dhet ene gierdhet                               8 ¾ tunna     
B            dhet andre                                                         10 tunnor      
D            Starr Engh til                                                     66 lass          
                                                                                                            
              Godh Skogh mulebete och fiske-                      
              watn.                                                                                     
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
 
Anghar Siöön                                                                 
Olhambra ägor                                                                                     
Öresta ägor                                                                    
Räfsta ägor