A10:108-109                                                                     

   
(Rubrik:)  Wallentwna Häradt  Täby Sochn                                           
                                                                                                            
Notarum Explicatio                                                                               
A            Wijsinge  ett torp crono                                                          
B            uthsädhe dhet ena åhret                                     4 ½ tunna     
C            dhet andre                                                         3 ¾ tunnor    
D            Engh till                                                             16 lass          
E             Sqwalteqwarne ställe.                                                             
              Samma torp rådher intet uth om gär-                                       
              desgården.                                                                             
                                                                                                            
Notarum Explicatio                                                                               
A            Fittia.  Skattehemman  1.      20 2/3 öresland    
B            Uthsädhe dhet ena åhret i bygärdet                     15 3/8 tunnor
C            Dhet andre åhret                                                18 tunnor      
D            På uthiorden
               bådhe åhren både brukat och obrukat åker        15 ¾ tunnor

E             På Apale wreeten                                               3 tunnor       
F             Fittia torp.                                                                              
G            Brukat åker                                                       1 tunna        
H            Obrukat                                                            2 ½ tunna    
I              Engh till torpet                                                   3 lass           
                                                                                                            
              Skogh och mulebete til nödtårfften: Men                                 
              gott fiskewatn.                                                                        
                                                                                                            
K            Hårdwaldz Engh til fittia till                                 100 lass        
L             Klåckare wreeten                                              1 ¼ tunna     
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
WALLENTUNA SIÖN                                                                      
hästhage                                                                         
Hästhage                                                                                              
Careby ägor                                                                                         
Lööfgrunda ägor