A10:110

   
(Rubrik:)   Wallentwna Häradt                                                              
                                                                                      
Notarum Explicatio                                                                               
A            Täby prästegårdh                                                                   
B            Uthsädhe dhet ena åhret                                    22 5/8 tunnor
C            Dhet andre                                                        21 7/8 tunnor
D            I wreten                                                               ¾ tunnor    
E             Hårdwaldz höö                                                  30 lass          
F             Starrhöö                                                            30 lass          
              Skogh och mulebete till nödtårfften                                         
                                                                                                            
F             Byletorp                                                                                 
G            Såer dhet ena åhret                                            2 ½ tunna     
H            Dhet andre åhret                                                1 ¾ tunna     
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Täby ägor                                                                       
Waskelötan                                                                    
Skoberga ägor                                                                                     
Careby ägor                                                                   
Präste Siön                                                                                           
                                                                                      
författad år 1636 af                                                                              
Thoma Christiernsson