A10:111

   
(Rubrik:)  Täby Sochn                                                                          
                                                                                                            
Notarum Explicatio                                                                               
A            Skoberga   heman    3.                                                           
2             Skattehemman    hwarthera    8  öresland                              
B            Uthsädhe i Norregärdet                                     11 ¾ tunnor
C            I Söregärdett                                                     7 ½ tunna     
D            Engh till hårdwaldz höö                                      8 lass           
E             Til Starrhöö                                                       12 lass          
                                                                                                            
3             Cronohemman        5 2/3 öre                                                  
B            Uthsädhe dhet ena åhret                                    8 ½ tunna    
C            Dhet andre åhret                                                5 tunnor       
D            Engh til hårdwaldz höö                                       5 lass           
E             Til Starrhöö                                                       9 lass           
              Dhen obrukade åkeren lydher til dhetta                                   
              hemanet.                                                                                
              Godh Skogh och mulebete     fiskewatn                                  
              lijtet.                                                                                      
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Sanmylla                                                                         
Prästegårdz ägor                                                                                  
Präste Siön                                                                                           
Careby ägor                                                                                         
Skoberga Siön