A10:114

   
(Rubrik:)  Wallentuna Häradt                                                                
                                                                                                            
Notarum Explicatio                                                                               
A            Sylta   Skatte  torp   4 öresland                       
B            Uthsädhe dhet ena åhret                                    6 ¼ tunna     
C            Dhet andre                                                        5 ½ tunna     
D            Starr Engh pant Engen benämnd  9 lass            
E             hårdwaldz Eng                                                   16 lass          
              Dhetta torpet ligger inne om Skiäll-                                         
               nora råå och röör.                                                                  
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
              
Skiällnora ägor                                                                                     
Skiällnora Ägor                                                                                    
Skiällnora ägor                                                                                     
Skiäll-nora torpz ägor