A10:12                                                                                           

    
(Rubrik:) Sollentwna Häradt                                           
                                                                                                            
Notarum Explicatio                                                                               
A         Rinkeby  Skattehemman    33 ½ öressland                               
B         Östergärdett  uthsädhe                                         39 tunnor      
C         Wästergärdet  uthsädhe                                        33 tunnor      
D         Engh af hårdwald til                        <…>[1] lass     
E          Engh af hårdwaldh til                                            20 lass          
F          Engh til                                                                30 lass          
G         Engh til                                                                10 lass          
H         Engh til                                                                30 lass          
            Lijtet Skog och mulebete. Intet fiskewatn                                  
I           Obrukat Åker                                                                           
                                                                                      
(Karttext:)                                                                                           
    
Swagh mojord                                                                                        
Usswijkz ägor                                            
Prästegårdz ägor                                                                                  
Sanjord                                                                                                
tompt                                                                                                   
lemylla                                                                            
Swag åker                                                                                            
Bråmstens ägor                                                                                    
Rijssna ägor
 


[1] Skada i papperet.