A10:121                                                                    

   
(Rubrik:)  Fresta Sochn                                                                        
                                                                                      
Notarum Explicatio                                                                               
A            Frästa.       Skattehemman        2 (mark)                                
              frelse under Hans Frelich                                  
B            Uthsädhe dhet ena åhret                                    16 ¾ tunna   
C            Dhet andre åhret                                                15 ¼ tunna   
              Stenig åker i bådhe gärden                                                     
D            Starr Engh till                                                     91 lass          
                                                                                                            
              Skogh och mulebete lijtett                                                       
                                                                                                            
E            Fredsta kyrkia                                                                        
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Odenslunda ägor                                                                                  
koohage                                                    
Beteshage                                                                                            
Sanda ägor                                                                                           
kalfhage