A10:124

   
(Rubrik:)  Wallentwna Häradt                                                               
                                                                                                            
Notarum Explicatio                                                                               
A            Bråmby    Frelsehemman                                                       
B            Uthsädhe i Söragärdett                                      15 ¾ tunnor
C            I Norregärdett                                                   14 ½ tunnor
D            Obrukatt åker                                                                        
E             Engh till                                                             20 lass          
E             Sank och Skogigh Engh till                                                     
F             Hönseskogen torp till Bråmby                                                 
              uthsädhe hwart åhr                       1 ½ tunna     
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Nybble ägor                                                                                         
Wijkz ägor                                                                                           
Elffsiön                                                                                                 
Skogh och bärg                                                                                    
Här Disputeras om rätta Skildnaden                                                      
Odenslunda ägor