A10:125                                                                       


(Rubrik:)  Fresta Sochen                                                                    

                                                                                                            
Notarum Explicatio                                                                               
A            Grimmesta  4 hemman                                                            
1             Cronehemanet  4 örss landh                                                   
B            Utsedhe det ena Åhret                                       6 tunnor        
C            Utsede det Andra Åhret                                    5 ½               
              Engh till                                                             22 lass          
2             Frelsehemman   10  öres landh                                               
B            Utsädhe det ena Åhret                                       15 tunnor      
C            Utsedhe det Anda Åhret                                    13 ¾ tunnor  
     Engh till                                                 54 lass          
3            Frelseheman      6 örss landh                                                  
B            Utsädhe det ena Åhret                                       9 tunnor        
C            Utsedhe det Andra åhret                                    8 ¼ tunna     
              Engh till                                                             32 lass          
4             Frelsehemman    4 örss landh                                                  
B            Utsädhe det ena Åhret                                       6 tunnor        
C            Utsedhe det Andra Åhret                                   5 ½ tunna     
              Engh till                                                             22 lass          
              Skog, Mulebete och Fiskewatn effter                                      
              nödtörfften.                                                                            
                                                                                                            
D            Ödess wreet till    10 öress landh                      
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
hårdwalss  50 lass                                                                                
hårdwalz                                                                                              
leermylla                                                                         
D  80 lass                                                                                             
leermylla                                                                         
Norwijken