A10:126-127


(Rubrik:)  Wallentuna Häradh  Fresta Sochen                                       

                                                                                                            
A            Skalhambra  Ähr Cronohemman                      
                                                                                                            
B            Utsädhe det ena Åhret                                       33 tunnor      
C            Utsedhe det andra Åhret                                    25 tunnor      
              Engh till                                                             100 lass        
D            Obrukat Åker det ena åhrt                                 5 tunnor       
E             Obrukadt åker det andra åhrt                            2 tunnor       
              Tarffweskog och Mulebet effter nöd                                       
              tårfften,                                                                                  
              Fiskewatn godt.                                                                     
F             Ähr it torp som lyder under boolbyn                                       
              och hafwer Utsedhe det ena åhret                                           
G                                                                                     1 ½ tunna      
H            det andra åhret                                                  2 ¼ tunna      
I              Ähr en wret brukass till torpet, med bol-                                 
              byenss Samtöcke                                              1 1/8 tunna    
              Engh till Torpet till                        14 lass          
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Wallentuna Siön                                                                                   
Lermylla                                                                         
Leermylla                                                                                             
Torslunda ägor i Täby sokn Möta på denna sidan