A10:130-131

             
(Rubrik:) Wallentwna Häradt   Hammarby Sochn                                  
                                                                                                            
Notarum Explicatio                                                                               

A            Wijk     heman    6                                                                 

1             Croneheman     7  örss  landh                                                 
B            Uthsädhe dhet ena åhret                                    7 ½ tunna      
C            Dhet andra åhret                                                7 1/8 tunna     
D            Starr Engh till                                                     22 lass          
                                                                                                            
2            Cronohemman   6 örss land                                                  
B            Uthsädhe dhet ena åhret                                    6 ½ tunna      
C            Dhet andre                                                        6 1/8 tunna     
D            Starr Eng til                                                       19 lass          
                                                                                                            
3             Frelsehemman    4 ½ öresland                         
B            Uthsädhe dhet ena åhret                                    4 ½ tunna      
C            Dhet andra                                                        4 ¾ tunnor    
D            Starr och hårdwaldz Engh till                              14 lass          
                                                                                                            
4             Frelsehemman    4 öresland                                                   
B            Uthsädhe dhet ena åhret                                    4 ¼ tunnor    
C            Dhet andra åhret                                                4 1/8 tunna     
D            Hårdwaldz Engh                                                12 lass          
                                                                                                            
5             Frelsehemman     9 öresland                                                  
B            Uthsädhe dhet ena åhret                                    9 ½ tunna      
C            Dhet andre åhret                                                9 ¼ tunna      
D            Hårdwaldz Engh                                                27 lass          
                                                                                                            
6             Frelsehemman   11 örss landh                                                
B            Uthsädhe dhet ena åhret                                    11 ½ tunna    
C            Dhet andre åhret                                                11 3/8 tunnor
D            Hårdwaldz Engh                                                35 lass          
                                                                                                            
              Skogh och mulebete effter nödh-                      
              tårfften.  Gott fiskewatn.                                                         
                                                                                                            
Z             Obrukatt åker är inräknat medh dhen                                      
              brukadhe.                                                                              
+             Uthfiäll till Odenslunda Skattegårdh hwilken                            
              duger sompt till åker och sompt till Eng.                                  
Y            Lööt på Rote Skogen duger till åker                                       
1            Til Södregården                                                                     
2            Til Uppegården                                                                      
                                                                                                            
 
 
 
(Karttext:)                                                                                           
 
Physingen                                                                                     
Tiursåkers ägor                                                                                    
Eggeby ägor                                                                                         
Brunby ägor                                                                                         
duger til Eng                                                                                          
duger til åker                                                                                        
duger till åker