A10:132


(Rubrik:)                               Wallentuna häradt                                    

                                                                                                            
             
Notarum Explicatio                                                                               
A            Eggeby Skatte     10 2/3 öre                                                   
B            Uthsädhe dhett ena åhret                                   12 tunnor      
C            Dhet andre åhret                                                10 tunnor      
D            Hårdwaldz höö                                                  16 lass          
E             Starr höö                                                           24 lass          
                                                                                                            
                                            
              Skog och mulebete intet för-                                                   
              uthan i hästhagen och trädes-                                                  
              gärdett.                                                                                  
                                                                                                            
(Kartext)                                                                                              
             
Tiurs åkers ägor                                                                                   
hästhage                                                                                               
Nybble ägor                                                                                         
leriordh                                                                                                
leriordh                                                                                                
Wijkz ägor