A10:136

   
(Rubrik:)   Wallentwna Häradt                                                              
                                                                                                            
Notarum Explicatio            
                                                                 

A            Dyffwinge                                                                              
B            Uthsädhe i Söragärdett                                      13 ¼ tunna   
C            I Norregärdett                                                   11 3/8 tunnor
D            Obrukat åker                                                    4 ¼ tunna    
E             Engh af hårdwaldh och starr                               42 lass          
                                                                                                            
              Skogh och mulebete till nödh-                                                 
              tårfften.                                                                                  
                                                                                                            
F             Wreet                                                               7/8 tunna       
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Nybble ägor                                                                                         
Hästhage                                                                                              
Nybble ägor