A10:137

          
(Rubrik:)   Hammarby Sochn                                                                
                                                                                      
Notarum Explicatio                                                                               
A            Smedeby heman  2                                                                 
1             Skattehemman          8 2/3 öresland                                       
B            Uthsädhe dhet ena åhret               22 tunnor      
C            Dhet andre åhret                                                20 2/3 tunnor 
     Engh til                                                                       58 lass          
                                                                                      
2             Frelsehemman       3 1/3 öre                                                   
B            Uthsädhe dhet ene åhret               7 7/8 tunnor   
C            Dhet andra                                                        7 tunnor        
D            Engh till                                                             22 lass          
                                                                                                            
              Skog til nödtårfften, mulebet lijtet                      
              fiskewatn intet.                                                                        
              Skarp Saniordh i bådhe gärdhen.                      
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Runby ägor                                                                                          
Willunda ägor                                                                                       
Hästhage full medh Skogh                                                                     
Sandjordh                                                                                            
Sanjordh                                                                        
Erlsunda ägor