A10:139


(Rubrik:)    Alseke Sochn                                                                     

                                                                                      
Affritning och Calculation                                                                      
     Öffwer                                                                       
EHRLINGEHUNDRATZ HÄRADT                                                    
                                                                                                            
Alseke                                  140                                                          
Kniffwesta                           143                                                          
Odensala                              151                                                          
Hwseby                               175                                                          
Norswnda                            187                                     
Sigtuna Stadh                      192                                                          

                                                                                      
ALSYKE SOCHN                                                                              
                                                                                                            
Alsyke By                            140                                                          
Alsyke Prästegårdh              142                                                          
                                                                                                            
KNYFFSTA SOCHN                                                                        
                                                                                                            
Gridderby                            143                                                          
Engeby                                144                                                          
Hagelstena                           145                                                          
Wråå                                    146                                                          
Oleda                                   147                                                          
Wickeby                              149                                                          
Mölnare Wreterna                148                                                          
                                                                                                            
Affmät och Calculerat                                                     
1635                                                                                                    
aff
Thoma Christiernsson.