A10:140-141

   
(Rubrik:)     Erlingzhundradtz Häradt   Alsseke Sochn                                                 
                                                                                                                                  
Notarum Explicatio                                                                               

A            Alseke Byen     9   hemman.                                                                         

1             Skatta heman         8 ½ örss Landh.                                                             
B            Utsedhe dhet ena Åhret                                     15 3/8 tunnor 
C            Utsedhe dhet andra åhret                                   15 ¼ tunna                         
              Engh till                                                             69 Lass höö                        
                                                                                                                                  
2             Croneheman        8 örss Landh.                                                                   
B            Utsedhe det ena åhret                                        14 ¾ tunnor  
C            Utsede det andra åhret                                      14 ¼ tunna                         
              Eng till                                                               34 Lass                               
                                                                                                                                  
3             Croneheman       8 örss Landh                                                                     
B            Utsädhe det ena Åhret                                       14 ¾ tunna                         
C            det Andra åhret                                                 14 ¼ tunna                         
              Engh till                                                             34 Lass                               
                                                                                                                                  
4            Croneheman        7 öress Landh                                                                   
B            Utsädhe det ena Åhret                                       12 7/8 tunnor 
C            Utsede det andra Åhret                                     10 1/8 tunna                         
              Eng till                                                               32 lass                                
                                                                                                                                  
5             Cronehemman       7 öress Landh                                           
B            Utsädhe det ena åhret                                        12 7/8 tunno
C            Utsedhe det andra Åhret                                    10 1/8 tunna                         
              Eng till                                                               32 lass                                
                                                                                                                                  
6             Academia heman     7 öress landh                                                                
B            Utsedhe det ena Åhret                                       12 7/8 tunno
C            Utsädhe det andra Åhret                                    10 1/8 tunna                         
              Engh till                                                             32 lass                                
                                                                                                                                  
7             Academia heman  4 2/3 örs land                                                                    
B            Utsede det ena åhret                                          9 ¼ tunna                           
C            Utsede det andra Åhret                                     9 tunnor                              
              Engh till                                                             22 lass                                
                                                                                                                                  
8             Frelsehemman      5 örss landh.                                               
B            Utsedhe det ena Åhret                                       8 ¼ tunnor    
C            Utsede det andra åhret                                      8 ¾ tunnor                         
              Engh till                                                             21 lass                                
                                                                                                                                  
9             Frelssehemman      7 örss landh                                                                    
B            Utsede det ene åhret                                          12 7/8 tunno
C            Utsede det Andra Åhret                                    10 1/8 tunna                         
              Engh till                                                             32 lass                                
                                                                                                                                  
              Skogh, Mulebeete och fiske-                                                                        
              watn godt.                                                                                                   
              Qwarnestelle intet.
D            Ähr klåckarens åker                                                                                     
E             Ähr en Wreet som lyder till                                                                           
              Skattegården her i Byen på hwilken                                                              
               sååss ¾ tunnor                                                                                            
                                                                                                                                  
(Karttext:)                                                                                                                 
    
Saniordh                                                                                              
Hårdwalz Engh                                                                                                           
Mälaren lacus                                                                                       
Saniordh                                                                         
Leer iordh                                                                                                                  
Leerjord                                                                                               
B. 109 ¾ tunnor                                                                                                        
C. 102  tunnor                                                                                                           
höö.  279 Lass