A10:142

   
(Rubrik:)   Erlingahundradtz Häradt                                                      
                                                                                      
Notarum Explicatio                                                                               

A            Alsseke Prestegårdh                                                              

B            Uthsede                                                             26 tunnor      
B            ähr en wret och sååss                                        5 ½ tunnor    
              thet ena Åhret                                                                        
D            Utsedhe                                                            25 ½ tunnor
D            Wreterna som ähr det                                                             
              andra Åhret i sede                                             7 ¼ tunna      
              Hårdwalz Engh till                        60 Lass         
              Starwalzeng till                                                  65 lass          
              Skog och Mulebeet till                                                            
              nödtörfften                                                                             
              Fiske watn Litet.                                                                    
                                                                                                            
(Karttext:)                                                                                           
    
Sank Starr Engh                  
Prästegårde<n>                                                                                    
hårdwalz engh                                                                                      
Tresk                                                                                                   
Sank hårdwall                                                                                      
Sank och swagh jordh                                                    
hårdwall
Rijkebasta ägor möta här
Säby och Branshammars ägor möta
Branshammars sjön
Åhrby ägor