A10:143

         
(Rubrik:)   Kniffsta Sochn                                                                
                                                                                                            
Notarum Explicatio                                                                          

E       Griddeby    4  Heman                                                             

          1                                                 11  örss landh
     F       Utsede thet ena Åhret                                        8 ½ tunna     
     G       det Andra åhret                                                 8 ½ tunna     
              Engh till                                                             31 lass          
     1                                     7 orss landh                                              
     F       Utsedhe det ena Åhret                                       5 3/8 tunnor   
     G       det andra Åhret                                                 5 3/8 tunnor   
              Engh till                                                             20 lass          
     3                                     7 örss landh                                               
     F       Utsädhe det ena åhret                                        5 3/8 tunnor   
     G       det andra Åhret                                                 5 3/8 tunnor   
              Engh till                                                             20 lass          
     4                                     6 ½ öress landh                                        
     F       Utsädhe det ena åhret                                        5 tunnor        
     G       det andra Åhret                                                 5 tunnor        
              Engh till                                                             18 lass          
                                                                                                            
              Fiskewatn till nödtorfften.                                                       
              Skog och Mulebeet effter nödtörfften                                      
                                                                                      

(Karttext:)                                                                                                            

    
grid-derby                                                                                      

hårdwalz Engh