A10:144

   
(Rubrik:)  Erlingehwndratz Häradt                                                        
                                                                                      
Notarum Explicatio                                                                               

A            Engeby      1 ½   Croneheman.                                               

1             det hela hemanet haff utsedhe uthi                     
B                                         15 ¾ tunnor                       
C            det andra Åhret                           13 ¾                11 örss landh
              Engh till                                       27 lass                                
2             det halffwa hemanedt haffwer utsede                                       
B                                         7 3/16 tunnor                       
C            det andra Åhret                           6 ¼ tunna      5 örss landh  
     Engh till                           12 lass                                                      
                                                                                                            
     Skog, Mulebeet och Fiskwatn intet.                                                 
     Ingen Legenheet at upgiöra mera                                                      
     Åker eller Engh.                                                                              
                                                                                                            

(Karttext:)                                                                                           

    
Obrukat                                                                                               
Engieby                                                                                                
Engh