A10:145

   
(Rubrik:)  Kniffsta Sochn                                                                      
                                                                                      
Notarum Explicatio                                                                               

A            Hagelstena       2  Heman                                                       

1             Skattaheman         örss landh.                                                 
E             Utsedhe det ena Åhret                                       18 tunnor      
F             det andra Åhret                                                 13 ½ tunna    
              Engh till                                                             64 Lass         
                                                                                                            
2             Cronehemman           örss Landh.                                           
E             Utsedhee det ena Åhret                                     6 ½ tunna     
F             det Andra Åhret                                                5 ½ tunna      
              Engh till                                                             29 Lass         
G            Ähr Wreter, och är så swagh Jordh, at hon in-  
                      tet kan bera.                                                                   
                                                                                                            
              Skogh och Mulebeet ganska litet.                      
              Ingen Legenhet at giöra meer Åker eller                                  
              Engh.                                                                                     
                                                                                                            

(Karttext:)                                                                                           

 
hagel-stena