A10:146

    
(Rubrik:)    Erlingehundratz Häradt                                                        
                                                                                      
Notarum Explicatio                                                                               

A            Wråå it Skattaheman,  21 örss Landh  20 Penningar              

B            Utsedhe thet ena Åhret                                      17 tunnor      
C            Utsede det Andra Åhret                                    16 ½ tunna    
              Engh till                                                             80 lass          
                                                                                                            
              Tarffweskog och mulebeet godh.                      
              Timberskog ingen.                                            
              Fiskewatn intet.                                                                      
              Humblegårdh till 168 kupor.                                                   
                                                                                                            

(Karttext:)                                                                                           

    
Wrå                                                                                                     
hårdh walz Engh                                                                                   
hårdwalz Engh