A10:147

   
(Rubrik:)      Kniffsta Sochn                                            
                                                                                      
Notarum Explicatio                                                                               

A            Oleda   3  heman                                                                    

1            Skattaheman          8 örss Landh                                             
B            Utsedhe uthi det ena åhret                                  8 1/8 tunna     
C            det Andra Åhret                                                8 ¾ tunnor    
              Engh till                                                             29 lass höö    
                                                                                                            
2             Frelsseheman      8 örss landh                                                 
B            Utsedhe det ena Åhret                                       8 1/8 tunna     
C            det Andra Åhret                                                8 ¾ tunnor    
              Engh till                                                             29 lass höö    
                                                                                                            
3             Frelseheman       8 örss landh                                                 
B            Utsede det ena Åhret                                         8 1/8 tunna     
C            det Andra Åhret                                                8 ¾ tunnor    
              Eng till                                                               29 lass höö    
                                                                                                            
              Skogh, Mulebeet och Fiskewatn ganska rin-                           
              ga.                                                                                         
              Ingen Legenheet at giöra meer Åker eller                                
              Ängh.                                                                                     
                                                                                                            

(Karttext:)                                                                                           

    
Star botten                                                                                           
Oleda                                                                                                   
Starr botten                                                                                          
duger up-taga