A10:148-149

    
(Rubrik:)   Erlingehundratz Häradt  Kniffsta Sochn                                
                                                                                      
Notarum Explicatio                                                                               

A            Mölnarenss Åker                                                                   

B            Sår det ena åhret                                               2 1/8 tunna     
C            det Andra åhret                                                 3 1/8 tunnor   
D            Obrukat Åker                                                     ¾ tunna      
E             Mölnarenss Eng till 10 lass                                                      
              En ödess wret i skogen                                        ½ tunna       
                                                                                                            

Notarum Explicatio                                                                               


A            Wickeby Ähr   3 heman                                                         

1             Skattaheman       9 örss landt                                                  
B            Utsedhe det ena Åhret                                       9 1/8 tunnor   
C            det andra Åhret                                                 10 tunnor      
              Engh till                                                             16 lass          
                                                                                                            
2             Frelsseheman       8 örss landh                                                
B            Utsedhe det ena Åhret                                       8 3/16 tunnor
C            det andra Åhret                                                 9 tunnor        
              Engh till                                                             14 lass          
                                                                                                            
3             Frelseheman       10 örss landt                                                
B            Utsede det ena Åhret                                         10 ½ tunnor
C            det Andra Åhret                                                11 tunnor      
              Engh till                                                             18 lass          
                                                                                                            
              Skog och Mulebeet lijtet.                                                        
              Legenhet är her at giöra mer Åker.                                         
D            Ähr obrukat Åker                                              3 ¼ tunna      
E             Betesshagar.                                                                           
                                                                                                            

(Karttext:)                                                                                           

    
Mölnare fiellen                                                                                      
Star bott                                                                         
Wickeby                                                                                              
hårdwalz Engh                                                                                      
Mölnare fiellen                                                                                      
hård-walz-Engh