A10:152-153


(Rubrik:)     Erlingehundratz Häradt  Odensala Sochn                            

                                                                                      
Notarum Explicatio                                                                               

A            Hoffwa  5  Hemman                                                               

1             Skattaheman,  16 öre,  5  penninge landh                                
B            Utsedhe det ena Åhret                                       18 tunnor      
C            det Andra Åhret                                                16 ½ tunna    
              Engh till                                                             71 Lass höö  
                                                                                                            
2             Frelssehemman   8 1/3 öress Landh                                         
B            Utsedhe det ena Åhret                                       9 7/8 tunnor   
C            det Andra Åhret                                                8 ¼ tunna      
               Engh till                                                             36 Lass höö  
                                                                                                            
3            Skattahemman   8 örss Landh                                                 
B            Utsedhe det ena Åhret                                       9 tunnor        
C            det Andra Åhret                                                8 1/8 tunna     
              Engh till                                                             35 Lass         
                                                                                                            
4             Frelssehemman    6 1/3 öress landh                                          
B            Utsedhe det ena Åhret                                       6 7/8 tunnor   
C            Utsedhe det Andra Åhret                                   6 1/8 tunna     
              Engh till                                                             28 Lass         
D            En wret, på hwilken ssååss                                ¾ tunnor       
                                                                                                            
5             Frelssehemman       3 1/3 öress Landh                                     
B            Utssädhe det ena Åhret                                     3 ¾ tunna      
C            Utssädhe dhet Andra Åhret                               3 ¼ tunna      
              Engh till                                                             16 Lass         
                                                                                                            
              Mulebeet, Tarffweskog och fiskewatn effter nöd-                    
              törfften.                                                                                  
E             Ähr twå Engzfielder som Lyda till Wreta.                                
                                                                                                            
              Notarum Explicatio                                                                
F             Ähr en Wret som lyder                                                           
              till Hoffwa, och bytess                                                            
              effter öre och örtigh.                                                               
              16 öre och 5 Penningr sår                                 4 ¼ tunna     
              8 1/3 öre  såår                                                    2 ¼ tunna     
              8 öre  såår                                                         2 1/8 tunna     
              6 1/3 öre  såår                                                    1 5/8 tunna     
              3 1/3 öre  såår                                                       7/8 tunnor   
                                                                                                            

(Karttext:)                                                                                           

    
Obru-kat aker                                                                                      
Leermylla                                                                                             
Obrukat aker                                                                                       
hårdwalz Engh                                                                                      
hård walz eng                                                                 
hårdh-walz eng
Hoffua                                                                                                  
sank iordh obrukat                                                          
Hoffuatorp                                                                                           
Starr Engh mesteparten                                                                         
hårdwall till wreta                                                                                 
till hoffua                                                                         
wreta                                                                                                   
hoffua                                                                                                   
obrukat