A10:154


(Rubrik:)        Erlingehundratz Häradt                                                    

                                                                                                            

Notarum Explicatio                                                                               


A            Sweckunge     2 gårdar                                                          

1             Cronegården ähr    6 ¾ öress landh                  
B            Haffwer Utsede det ena året                              11 3/8 tunnor
C            det Andra åhret                                                 10 5/8            
D            Engh till                                                             11 lass          
E             Star eng till                                                        17 lass          
                                                                                                            
2             Frelssehemanet     5  örss landh                                              
B            Utsedhe thet ena åhret                                       8 ½ tunna     
C            det andra åhret                                                  7 ¾ tunnor    
D            hårdwalz eng till                                                 8 ½ lass        
E             Starengh till                                                       12 ½ lass      
                                                                                                            
              Skog och Mulebeet effter                                                       
              nödtörfften.                                                                            
                                                                                                            
F             Wreta, it Cronehemman   4 örss land                                     
              Utsår åhrlign                                                      6 ½ tunnor    
              Eng till                                                               20 lass          
                                                                                                            
              Skog och Mulebet effter nöd-                                                 
              torfften.                                                                                  
              Humblegårdh till 300 Stenger                                                  
              Fiskewatn intet                                                                       
                                                                                                            

(Karttext:)                                                                                           

    
hårdwal                                                                                                
hårdwall                                                                         
hårdwalz Engh                                                                                      
Suckunge