A10:155


(Rubrik:)        Odensala Sochn                                                             

                                                                                                            

Notarum Explicatio                                                                               


A            Jstadh  2 Hemman                                            

1             Croneheman        11 1/3 örss landh                    
B            Utsedhe det ena Åhret                                       13 ¾ tunnor
C            dhet andra Åhret                                               11 ½ tunna    
D            Obrukadt Åker                                                 3 1/8 tunna     
I             Eng till                                                               32 lass          
                                                                                                            
2             Skattaheman     6 1/3 örss landh                                              
B            Utsede det ena åhret                                          7 5/8 tunnor   
C            det Andra Åhret                                                6 3/8 tunnor   
D            Obrukadt Åker                                                 1 ¾ tunna      
I              Eng till                                                               17 ½ lass      
                                                                                                            
              Skogh och Mulebeet ingen.                                                    
              Qwarn och fiskewatn intet.                                                     
                                                                                      

Notarum Explicatio                                   


E             Berga it Skattaheman                                                             

              2  mark  landh iordh                                                               
F             Utsede dett ena Åhret                                        22 ½ tunna   
G            det Andra Åhret                                                19 ¾ tunna   
H            Engh till                                                             45 lass          
                                                                                                            
              Skogh och Mulebeet effter nöd-                       
              törfften.                                                                                  
              Fiskewatn intet.