A10:156-157


(Rubrik:)        Erlingehundratz Häradt  Odensala Sochn                  

                                                                                                            
    
Notarum Explicatio                                                                               

A            Odensala Prestegårdh                                                            

B            Utsäde det ena Åhret                                         14 tunnor      
C            Utsedhe det andra Åhret                                    16 tunnor      
              Engh till                                                             40 Lass         
                                                                                                            
              Skogh och Mulebete till nödtörfften.                                       
              Fiskewatn intet.                                                                        
D            Klåckarens Åker                                               ½ tunna        
                                                                                                            
E            Pasta  it Croneheman.                                                            
F             Utsede dhet ena Åhret                                       12 tunnor      
G            det Andra Åhret                                                13 tunnor      
H            Obrukadt Åker                                                 2 tunnor       
              Engh till                                                             50 lass          
                                                                                                            
              Skogh och Mulebeet effter nödtörfften.                                   
                                                                                                            

(Karttext:)                                                                                           

    
Mörkesiön