A10:158                                                                          


(Rubrik:)        Erlinghundradtz Häradt                                                   

                                                                                                            

Notarum Explicatio                                                                               


A            Brommestadh  4  heman                                                         

1            Croneheman   9 ½ örss landh                                                 
B            Utsedhe det ena Åhret                                       10 ¼ tunna   
C            det Andra Åhret                                                10 ¼ tunna   
E            Engh till                                                             50 lass          
                                                                                      
2             Frelsseheman   6  örss landh.                                                  
              Utsedhe både Åhren lijka                                  6 ¼ tunna      
              Engh till                                                             30 lass          
                                                                                                            
3             Frelsseheman    6  örss landh.                                                 
              Utsede både Åhren lijka                                    6 ¼ tunna      
               Engh till                                                             30 lass
 
4             Skattaheman  2 2/3 örss landh.                                                
              Utsede både åhren lijka                                     2 ¾ tunnor    
              Engh till                                                             13 lass          
                                                                                                            
              Skog och Mulebet effter nödh-                                               
              törfften.                                                                                  
              Fiskewatn och Qwarnestelle intet                      
              Humblegårdh ingen.                                                                
D            Obrukadt Åker till                       4 tunnor        
                                                                                                            
              Summa Utsäde till hele                                                           
              byen det ena åhret                                             25 ¾ tunnor  
              dett andra åhret                                                  25 ¾ tunnor  
              höö till hele byen                                             123 lass        
                                                                                                            

(Karttext:)                                                                                           

    
leer jord                                                                                               
leer mylla                                                                                              
hård W                                                                                                
hård Waldz Engh