A10:160-161


(Rubrik:)        Erlingehwndadtz Häradt    Odensala Sochn                     

                                                                                                            
Notarum Explicatio                                                                               

A            Slåsta   3 gårdar   32 öress landh                      

1             Skattagårdh    12 ½  örss landh.                                             
B            Utsädhe det ena Åhret                                       17 3/16 tunnor
C            det Andra Åhret                                                14 1/16 tunna 
     Engh till                                                 55 lass                                
                                                                                      
2             Skattahemman  12 ½ öress landh.                                          
B            Utsede det ena Åhret                                         17 3/16           
C            det Andra Åhret                                                14 1/16 tunna 
     Engh till                                                 55 lass                                
                                                                                      
3             Academia heman   7 örss landh.                        
B            Utsedhe det ena Åhret                                       9 1/8 tunna     
C            det andra Åhret                                                 7 7/8 tunnor   
              Engh till                                                             31 lass          
                                                                                                            
              Skog och Mulebeet ganska ringa.                      
              Fiskewatn intet.                                                                      
                                                                                                            

(Karttext:)                                                                                           

 
Godh iordh i både gerden                                                                     
Betz hage                                                                                             
Betz hage                                                                                             
betez hage                                                                                            
Slååsta                                                                                                 
hård walz Engh                                                                                     
Moo iordh                                                                                            
hård walz engh