A10:162


(Rubrik:)        Erlingahwndradtz Häradt                                                 

                                                                                                            
Notarum Explicatio                                                                               

A            Kumbla   2 gårdar.   Skatteheman.                                         

1             Ähr  18 örss landh.                                                                 
B            Utsede uthi gierdet B  det ena åhret                    14 tunnor      
C            det andra Åhret                                                 13 tunnor      
              Engh till                                                             65 lass          
                                                                                                            
2             Ähr   13 öress landh.                                                              
B            Utsedhe det ena Åhret                                       10 tunnor      
C            det Andra Åhret                                                9 ½ tunnor    
              Engh till                                                             4 lass            
D            Obrukadt Åker till                       3 tunnor        
                                                                                                            
              Skogh och Mulebeet till nödtörfften                                        
              Fiskewatn intet                                                                       
              Humblegårdh Ingen                                                                
              qwarn eller Qwarnestelle intet                                                 
                                                                                                            

(Karttext:)                                                                                           

    
Godh iordh i både gierdhen                                             
hårdwalz engh                                                                                      
Kumbla                                                                                                
Betz hagar                                                                                            
Starr botten                                                                    
Starrbotten