A10:163


(Rubrik:)        Odensala Sochn                                                              

                                                                                                            
Notarum Explicatio                                                                               

E             Wännesta     3 heman      20 ½ örss landh.                              

1            haffwer   10 ¾ öress landh.                                                    
F             Utsädhe det ena Åhret                                       15 1/8 tunna  
G            det Andra Åhret                                                16 3/8 tunno
     Engh till                                                 31 lass                                
                                                                                      
2            haffwer   6 öress landh.                                                          
F             Utsädhe det ena Åhret                                       8 3/8 tunnor   
G            det Andra Åhret                                                9 1/8 tunna    
              Engh till                                                             17 ½ lass      
                                                                                                            
3            haffwer  3 ¾  örss landh.                                                        
F             Utsädhe det ena Åhret                                       5 ¼ tunna      
G            det Andra Åhret                                                5 5/8 tunnor   
              Engh till                                                             10 ½ lass      
                                                                                                            
              Godh skog och Mulebetee.                                                    
              Fiskewatn intet.                                                                      
              Legenhet at giöra Åker och eng aff Be-                                   
              tess hagarna.                                                                          
                                                                                                            

(Karttext:)                                                                                           

    
Wännesta                                                                                             
Engie hage till Millan-gården 10 lass                                                      
Hårdwalz Engh                                                                                     
Betz haga till ostra gården                                                                     
koo-hage                                                                                             
koo hage                                                                                              
koo hage                                                                                              
koo hage