A10:164-165


(Rubrik:)        Erlingehundradtz Häradt   Odensala Sochn

                                                                                                            
Notarum Explicatio                                                                               

A            Nässby   3 hemman. 
15  öress landh.                                     
1             Ähr Skattaheman   5  örss landh                       
B            Utsedhe dhet ena Åhret                                     14 1/8 tunna   
C            det Andra Åhret                                                14 1/8 tunna   
              Hårdwalz engh till                        10 lass          
              Starr Engh till                                                       6 lass          
                                                                                                            
2             Ähr Cronehemman    5  örss landh.                                         
B            Utsedhe det ena Åhret                                       14 1/8 tunna   
C            det Andra Åhret                                                14 1/8 tunna   
              Hårdwalz Engh                                                  10 lass          
              Starr Engh till                                                       6 lass          
                                                                                                            
3             Ähr Cronehemman    5  örss landh.                                         
B            Utsedhe det ena Åhret                                       14 1/8 tunna   
C            det Andra Åhret                                                14 1/8 tunna   
              Hårdwalz Engh till                        10 lass          
              Starr Engh                                                           6 lass          
D            Obrukadt Åker                                                 9 tunnor       
                                                                                                            
              Skog och Mulebet effter nödtörfften.                                      
               Fiskewatn intet.                                                                      
              Den Westre gården haffwer legat ödhe wed                            
              pass i 18 åhr.                                                                         
                                                                                                            
 
(Karttext:)                                                                                           
    
Nääss by                                                                                              
Leer jord                                                                                              
hårdh walz Engh                                                                                   
Star bottn                                                                                             
Swagh Engh                                                                                         
ob å                                                                                                     
obru-kat åker                                                                                       
Sand iord                                                                                             
hårdwalz Engh                                                                                      
moiordh                                                                                               
obrukat åker                                                                                        
obrukat