A10:166


(Rubrik:)        Erlingehundratz Häradt                                                    

                                                                                                            
Notarum Explicatio                                                                               

A            Hååsta it Skattaheman     16  örss                                           

              landh.                                                               
B            Utsede det ena åhret                                          17 ¼ tunna
C            det andra åhret                                                  16 ½ tunna    
              Engh till                                                             52 lass          
                                                                                                            
              Skogh, Mulebeet och fiskewatn                                              
              intet                                                                  
D            Obrukadt Åker                                                 1 ¼ tunna      
E             Utiord som lyder till Sköresta,                                                
              dess qvantiteet är till at see aff                                                 
              pag  159 supera                                                                     
                                                                                      

(Kartext)                                                                                              

    
Mooiordh                                                                                             
Hårdwalz Engh                                                                                     
Suart mylla                                                                                           
Hå sta                                                                            
hårdwalz Engh                                                                                      
Moo iord