A10:167


(Rubrik:)        Odensala Sochn                                                              

                                                                                                                 
Notarum Explicatio                                                                               

Söderby it Skattaheman   16  örss land.                                                

Utsedhe dhet ena Åhret                                                    15 7/8 tunnor
det Andra åhret                                                               14 tunnor      
Hårdwalz höö                                            10 lass          
Starr och Mossig kier Engh till                                          50 lass          
                                                                                                            
Godh skog, och god Mulebeet.                                                             
Fiskewatn intet.                                                                                    
                                                                                      

(Karttext:)                                                                                           
    
Söderby                                                                                               
Sanmyl-lla                                                                      
Swagh Jord                                                                                          
Star boten                                                                      
Starr botten