A10:168-169

   
(Rubrik:)        Erlingehwndradtz Häradt                                                 
                                                                                                            
Notarum Explicatio                                                                               

A            Rickeby    5  heman.                                                              

1             Skatteheman     15  örss Landh                                              
B            Utsedhe det ena Åhret                                       14 ¾ tunnor
C            Obrukadt Åker                                                 1 ¼ tunna     
D            det Andra Åhret                                                12 tunnor      
E             Obrukadt Åker det andra Åhret                         1 ¼ tunna    
              Starrengh till                                                      74 lass          
                                                                                                            
2             Skattaheman   9  örss Landh.                                                 
B            Utsedhe det ena Åhret                                       8 7/8 tunnor   
C            Obrukadt Åker samma Åhr                                 ¾ tunnor     
D            Utsede det Andra Åhret                                    7 3/8 tunnor   
E             Obrukadt Åker samma Åhr                                 ¾ tunnor     
              Starengh till                                                       44 lass          
                                                                                                            
3             Croneheman    6  örss landh                                                   
B            Utsede det ena Åhret                                         5 7/8 tunnor   
C            Obrukadt Åker det Åhret                                    ½ tunna      
D            Utsede det Andra Åhret                                    4 7/8 tunnor   
E             Obrukadt åker samma Åhr                                  ½ tunna      
              StarrEngh till                                                      29 lass          
                                                                                                            
4             Croneheman   6  örss Landh.                                                  
B            Utsede det ena åhret                                          5 7/8 tunnor   
C            Obrukadt Åker                                                   ½ tunna       
D            Utsedhe dhet andra Åhret                                  4 7/8 tunnor   
E             Obrukadt Åker till samma Åhr                             ½ tunna      
              Engh till                                                             29 lass          
                                                                                                            
5             Frelsehemman       4 ½  örss landh.                                         
B            Utsedhe det ena Åhret                                       4 3/8 tunnor   
C            Öde på samma Åhr                                             3/8 tunnor    
D            Utsede det andra Åhret                                     3 ½ tunna      
E             Öde samma Åhr                                                  3/8 tunnor    
              Engh till                                                             22 lass          
                                                                                                            
              Skogh och Mulebeet godt.                                                     
              Sqwalteqwarnestelle till Bådhe Skattegårdarna. 
              Fiskewatn intet                                                                       
                                                                                                            

(Karttext:)                                                                                           

    
Engie hage                                                                                            
Moo iord
Mooiord                                                                         
Rijckeby                                                                         
obru-kat åker                                                                                       
Swar mylla                                                                                           
obru-kat åker                                                                                       
Star bottn                                                                                             
Starr botten