A10:170

          
(Rubrik:)                                 Erlingehwndratz Häradt                         
                                                                                                            
    
Notarum Explicatio                                                                               

A            Myreby  it Academia heman                                                   

              6  örss landh.                                                                         
B            Utsedhe det ena Åhret                                       5 1/16 tunna   
C            det Andra Åhret                                                4 7/8 tunnor   
              Starhöö                                                             45 lass          
D            Obrukadt åker till                                                ¾ tunnor     
                                                                                                            
              Skog och mulebeet till nöd-                                                    
              törfften.                                                                                  
E             Utiordh till                                                                              
B            Utsede det ena åhret                                                              
C            det andra Åhret                                                                      
              StarEngh till                                                       10 lass          
                                                                                                            
              Notarum Explicatio                                                                
F             Ramnesta                                                                               
              4  örss landh Jordh.                                                                
G            Utsedhe det ena Åhret                                       6 ½ tunna      
H            Utsedhe det andra åhret                                     6 1/8 tunna    
              Eng mossig och sank till                                     10 lass          
                                                                                                            
              Skog och Mulebete ringa                                                        
              Fiskewatn intet.                                                                      
                                                                                                            

(Karttext:)                                                                                           

             
Sank Starr Engh                                                                                   
Myreby                                                                                                
till uthiorden                                                                                          
E. Uthiordh till Millan-gården i Slååsta                                                   
Starr botten                                                                                          
Ramnesta