A10:171

(Rubrik:)        Odensala Sochn                                                             
                                                                                                            
    
Notarum Explicatio                                                                               

I              Herresta    2 Skatteheman.  21 örss land                                 

              hwartera  10 ½ örss landh                                                      
K            Utsede det ena Åhret                                         34 ½ tunna   
              belöper sig på hwartera                                     17 2/4 tunnor
L             Utsedhe det Andra Åhret                                   34 tunnor      
              belöper sig på hwartera                                     17 tunnor      
M           Obrukat Åker till till bådhe                                 3 tunnor       
              Engh till                                                             90 lass          
              belöper sig på hwartera                                     45 lass          
                                                                                                            
              Skogh och Mulebete intet.                                                      
              Fiskewatn intet.                                                                      
                                                                                                            

(Karttext:)                                                                                           

 
obrukat åker                                                                                        
Herresta                                                                                               
godh iordh                                                                                            
godh iordh                                                                                            
Hårdwalz engh