A10:176-177

 
(Rubrik:)        Erlingehwndratz Häradt                                                   
                                                                                                            
Notarum Explicatio                                                                               

A            Brysta                                                                                    

B            Utsedhe det ena Åhret med wreten                    13 5/8 tunnor
C            det Andra Åhret med UtJorden i Franss-                                
              åkers gierde hin littera H folio 172                     12 ¼ tunna   
              Eng mestedelen Starbotn                                   150 lass        
                                                                                                            
              Skogh och Mulebete ringa.                                                     
              Ingen Legenheet at giöra meer Åker eller                                
              Engh.                                                                                     
                                                                                                            

(Karttext:)                                                                                           

    
Lindh                                                                                                   
Engh                                                                                                    
lind
Engh hård wal                                                                                      
koohaga                                                                                               
Starr Engh                                                                                            
hesthaga                                                                                               
Brijsta                                                                                                  
Godh hård walz engh                                                                            
obru-kat å-ker                                                                                     
Engh                                                                                                    
Engh