A10:178


(Rubrik:)        Erlingehwndratz Häradt                                                   

                                                                                      
Notarum Explicatio                                                                               

A            Tollsta    3  heman   3  mark landh  hwartera                          

               1 mark landh.                                                                         
1             Cronegårdh    1 mark landh.                                                  
B            Utsädhe det ena Åhret                                       10 1/3 tunna   
C            det Andra Åhret                                                8 1/3 tunna    
              Eng till                                                               52 Lass         
                                                                                                            
2             Skattaheman   1 mark landh.                                                  
              Utsädhe och äng såsom Cronehemanet                                   
                                                                                                            
3             Skattaheman    1 mark landh                                                  
              Utsedhe och Engh som fornemde andre tu hemanen                
                                                                                                            
              Mulebeet ganska ringa.                                                           
              Tarffweskog och Fiskewatn intet.                      
D            Obrukadt Åker                                                                      
  
                                                                                                         

(Karttext:)                                                                                           
    
obrukat åker                                                                                        
lind                                                                                                       
Hårdwalz engh                                                                                     
Engh                                                                                                    
obrukat åker                                                                                        
hage                                                                                                     
lindh                                                                               
Hårdwalz Engh                                                                                     
Tollsta                                                                            
Hårdwalz Engh                                                                                     
Koo haga