A10:179

   
(Rubrik:)        Hwseby Sochn                                                                
                                                                                                            
    
Notarum Explicatio                                                                               

E             Brenneby    1 ½  Skattaheman    2 mark land   

1             det heela Skattahemanedt  haffwer  9  örss land
F             Utsedhe det ena Åhret                                       12 3/8 tunnor
G            Utsedhe det Andra                      12 3/8 tunnor 
     Engh till                                                 84 lass                                
                                                                                      
2             det halffwa Skattahemanedt hafwer   7 öres land                     
F             Utsede det ena Åhret                                         9 5/8 tunnor   
G            det Andra Åhret                                                10 1/8 tunna   
              Engh till                                                             65 lass          
                                                                                                            
              Mulebeet ringa.                                                                      
              Tarffweskog till nödtörfften.                                                    
              Fiskewatn intet.                                                                      
                                                                                                            
   
(Karttext:)                                                                                           
    
Engh                                                                                                    
Betz hage                                                                                             
Bränneby                                                                                            
Enge haga                                                                                            
Swagh hårdh walz Engh                                                                        
Hårdwall litit bärande                                                                            
obrukat åker]                                                                                     
kalffue hage                                                                                          
obrukat åker