A10:180-181


(Rubrik:)        Erlingehundratz Häradt     Hwseby Sochn  

                                                                                                            
Notarum Explicatio                                                                               

A            Kiöttesta     3  heman      4 mark landh.                                  

1             Skattaheman     2 mark landh.                                                
B            Utsedhe det ena Åhret                                       16 tunnor      
C            Utsede det Andra Åhret                                    15 tunnor      
              Engh till                                                             32 lass          
                                                                                                            
2            Cronegårdh   8 öress Landh.                                                  
B            Utsedhe dhet ena Åhret                                     8 tunnor        
C            det andra Åhret                                                 7 ½ tunna      
              Engh till                                                             16 lass          
                                                                                                            
3             Academia heman   8 örss landh.                        
B            Utsedhe det ena Åhret                                       8 tunnor        
C            Utsedhe det andra åhret                                     7 ½ tunna      
              Engh till                                                             16 lass          
                                                                                                            
              Godh skog och Mulebete.                                                      
              Fiskewatn intet.                                                                      
                                                                                                            

(Karttext:)                                                                                           

 
Skogigh Engh                                                                 
lindh                                                                               
Kiöttesta                                                                         
Hårdwalz Engh                                                                                     
kalffue hage                                                                                          
koohage                                                                                               
häst hagar                                                                                             
obru-kat åker                                                                                       
till Millangården                                                                                    
till Söregården